Stavebný zákon má vyše 40 rokov. Za akých okolností vznikal?

Autor: Ondrej Halama | 4.12.2020 o 10:52 | (upravené 17.12.2020 o 10:29) Karma článku: 1,13 | Prečítané:  330x

Stavebný zákon z roku 1976 platí aj v súčasnosti. Niektoré vety sa v ňom zmenili, no iné ostali pôvodné. Keď sa pozrieme na materiály, ktoré vznikli pri schvaľovaní tohto zákona, prekvapivo zistíme, že veľa sa odvtedy nezmenilo.

O tom, prečo bol v roku 1976 schválený Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a na čo mal slúžiť sa dozvedáme najmä z dôvodovej správy, ale taktiež z prejavov poslancov Federatívneho zhromaždenia ČSSR, ktoré predchádzali jeho prijatiu.

Čo je to dôvodová správa?

Neprávnikom pojem „dôvodová správa“ asi veľa nehovorí. Dôvodové správy sú dokumenty, v ktorých navrhovateľ zákona (napr. poslanci, alebo vláda) vysvetľujú (zdôvodňujú) potrebu prijatia nového zákona. Snažia sa vysvetliť poslancom, prečo majú za zákon hlasovať a ako majú chápať jednotlivé paragrafy. Dôvodová správa sa delí na všeobecnú a osobitnú časť. Vo všeobecnej časti sa všeobecne vysvetľuje aké spoločenské okolnosti (problémy) boli podnetom na prijatie zákona a na akých základných zásadách je zákon postavený. V osobitnej časti sa vysvetľujú jednotlivé ustanovenia (paragrafy) zákona. Dôvodové správy sú často používané právnikmi a úradníkmi pri výklade nejasných viet v texte zákona. V takých prípadoch dokáže byť veľmi užitočná najmä osobitná časť dôvodovej správy, ktorá obvykle presnejšie vysvetľuje, čo chcel zákonodarca povedať (t. j. čo chcel dovoliť, zakázať, alebo prikázať).

Čo sa malo Stavebným zákonom dosiahnuť?

Z dôvodovej správy k Stavebnému zákonu a z prejavov poslancov z roku 1976 sa dozvedáme toto:

-  Stavebný zákon mal zjednodušiť konanie o niektorých stavbách, najmä o tzv. jednoduchých stavbách (napr. rodinné domy). Stavebné povolenie malo v týchto prípadoch nahradiť tzv. ohlásenie (platí to dodnes).
- Tresty za priestupky boli nedostatočné, preto mal nový zákon zaviesť primeranejšie pokuty, ktoré budú zodpovedať hodnote stavby a škodám. Problém s nízkymi pokutami je aj v súčasnosti.
- Odbornejšie riadenie a „úsporu pracovníkov“ chcel zákonodarca dosiahnuť zriaďovaním spoločných stavebných úradov. To sa v podstate udržalo do súčasnosti – zákon o obecnom zriadení (§ 20a).
- Zaviesť sa mal informačný systém pre výstavbu, ktorý mal uľahčiť rozhodovanie na úseku výstavby. Na tomto stále treba popracovať.
- Stavebným zákonom malo dôjsť k spojeniu troch starších zákonov. Vtedy sa menej predpisov považovalo za prednosť. Dnes sa opäť uvažuje o rozdelení Stavebného zákona do viacerých právnych predpisov. Zdá sa, že štylistické úpravy majú priaznivcov v každej dobe. 
- Takisto bola snaha o zrýchlenie konania, ktoré sa malo zabezpečiť tým, že účastníci, aj dotknuté orgány (vrátane plynárov a pod.) sa musia vyjadriť v určenej lehote, inak sa na ich vyjadrenia neprihliada. To síce platí aj dnes, ale stavebné konanie naďalej trvá príliš dlho.
- Autorita územných plánov mala byť posilnená tým, že sa smernice pre usporiadanie územia vyhlásia ako všeobecne záväzný predpis. Aj toto zostalo, teraz má záväzná časť územného plánu obce formu všeobecne záväzných nariadení.

Aké problémy mali v roku 1976? 

- Aj v 70. rokoch mali starosti s pozemkovými špekuláciami pri vyvlastňovaní.
- Rovnako, aj v tej dobe bol problém s čiernymi stavbami, preto nový zákon zaviedol povinnosť stavebného úradu, aby začal konať vždy, keď sa o takejto stavbe dozvie. Dovtedy takúto povinnosť nemal.
- Poslanec  Hůla poukázal na veľkú fluktuáciu pracovníkov stavebných úradov, ktorí odchádzajú na výhodnejšie pracovné miesta.
- Poslankyňa Pomykálková vo svojom prejave upozornila na to, že Stavebný zákon bude nezrozumiteľný pre širokú verejnosť. Ťažký, miestami zbytočne odborný jazyk, je  problémom Stavebného zákona aj v súčasnosti. 
-  V prejavoch poslancov federatívneho zhromaždenia sa poukazovalo aj na potrebu ochrany kultúrnych pamiatok, na živelnú výstavbu rekreačných chát (najmä v Tatrách) a devastáciu prírodných hodnôt. Ako vidieť, ani tu sa veľa nezmenilo.
- Minister Šupka poukázal na to, že dovtedajšie územné plány dostatočne zreteľne nevymedzovali záväzné prvky (smernice, základné výkresy) .

Príprava a pripomienkové konanie
                                                                  
Ešte pred spracovaním zásad nového zákona bola usporiadaná celoštátna konferencia k pripravovanej právnej úprave. Po nej sa konalo medzinárodné sympózium, kde sa zúčastnili dokonca aj zástupcovia USA. Návrh Stavebného zákona bol vopred konzultovaný aj s inými socialistickými krajinami (napr. Bulharsko, ZSSR, Poľsko) a prihliadalo sa aj k niektorým poznatkom kapitalistických krajín ako napríklad Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.      

Zákon prešiel rozsiahlym pripomienkovým konaním, kde bolo vznesených 1400 pripomienok. Na pripomienkovanie bol zaslaný krajským národným výborom a niektorým okresným, i miestnym národným výborom.      

Viac podrobností z dôvodovej správy a z prejavov poslancov nájdete v publikácii Stavebný zákon – dôvodová správa.

 

Tagy: #stavebné #právo #stavebný #zákon #učebnice #história #dôvodová #správa #čssr #jasomles #projektanti #architekti #socializmus #inžinier
                           

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kde Rómovia nie sú súčasťou problému, ale jeho riešenia

Maďarov na severe nechcú a Rómov nikde nechcú, opisujú ľudia z Martinovej.


Už ste čítali?