Návrh na vklad do katastra (+ vzor)

Autor: Ondrej Halama | 26.10.2018 o 8:58 | (upravené 28.12.2018 o 13:01) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11334x

Novela katastrálneho zákona účinná od 01.10.2018 zmenila obsahové náležitosti návrhu na vklad. Prinášam vzor podľa aktuálneho znenia zákona.

Návrh na vklad je dokument, ktorým kataster žiadame, aby zapísal nového vlastníka nehnuteľnosti podľa kúpnej, či darovacej zmluvy. Návrh sa používa aj pri zápise osôb oprávnených zo záložného práva, vecného bremena a predkupného práva.

Od 01.10.2018 pribudli v návrhu na vklad najmä tieto náležitosti: označenie štátnej príslušnosti navrhovateľa, označenie príloh, označenie nehnuteľností a predmetu návrhu. Nižšie je vzor návrhu na vklad vypracovaný podľa § 24 ods. 1  a § 30 ods. 4  aktuálneho znenia katastrálneho zákona.

Vo formáte pre Word si ho môžete stiahnuť tu.

vzor:

Okresnému úradu Bratislava

katastrálnemu odboru

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2
 

 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
(podľa § 24 ods. 1, § 30 ods. 4 katastrálneho zákona)


Navrhovatelia:

1. Margita Modrá, rod. Biela, nar.:............................, trvale bytom Terchová č. 2700, 013 06 Terchová, rodné číslo:...................................…, občianka SR

2. Júlia Malatná, rod. Modrá, nar.: .................................., trvale bytom Fatranská 3101/12, 821 09 Bratislava, rodné číslo: ..................................., občianka SR

 

Predmet návrhu:

Navrhovatelia týmto navrhujú vykonať vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností nasledovne:

V prospech Júlie Malatnej, nar. ......................., sa zapíšu v celosti (1/1) nasledujúce pozemky v katastrálnom území Lamač:

- pozemok, parcela C-KN č.  226/10, orná pôda o výmere 228 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 956 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/19, trvalé trávne porasty o výmere 61 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/20, trvalé trávne porasty o výmere 135 m2.

Vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnostiam je v katastri nehnuteľností zapísané na LV č. 170, k. ú. Lamač, v prospech Margity Modrej.


Označenie právneho úkonu:

Vklad navrhujeme vykonať na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa ............................. medzi hore uvedenými navrhovateľmi ohľadom pozemkov, parciel C-KN č.  226/10, č.  226/15, č.  226/16, č.  226/17, č.  226/18, č.  226/19, č.  226/20, v k. ú. Lamač (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

Označenie geometrického plánu:

Pozemky, parcely č.  226/16, č. 226/17, č. 226/18, č. 226/19, č. 226/20, vznikli rozdelením na základe geometrického plánu č. 47766006-356/2018 zo dňa 19.10.2018, úradne overeného pod č. ............................. na Okresnom úrade Bratislava.

 

Miesto a dátum zverejnenia zmluvy:

Vyššie uvedená kúpna zmluva nie je zmluvou, ktorá sa povinne zverejňuje.

 

Prílohy:

  1. Kúpna zmluva – 2 rovnopisy
  2. Doklad o zaplatení správneho poplatku (66 eur)

 

 

V ................................................. dňa ....................................

 

Margita Modrá : .................................... 

 

Júlia Malatná : .........................................

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokiaľ chcete na e-mail odoberať aj ďalšie nezverejnené články a návody, dajte mi vedieť cez formulár na tejto stránke.

Tagy: #kataster #navrhnavklad #vzor #novela #katastrálnyzákon #2018 #2019

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Súd zverejnil, prečo sa v kauze Infra Services postavil Kmotríkovcom

Vyšetrovanie, kto naozaj profituje z podnikania vodárenskej firmy Infra Services, pokračuje.

Komentár Petra Schutza

Presne toto sa zvykne nazývať mafianizácia štátu

Na Kočnerovi je príznačné práve presvedčenie, že spravodlivých niet.


Už ste čítali?