Návrh na vklad do katastra (+ vzor)

Autor: Ondrej Halama | 26.10.2018 o 8:58 | (upravené 5.1.2020 o 12:57) Karma článku: 10,00 | Prečítané:  37799x

Novela katastrálneho zákona účinná od 01.10.2018 zmenila obsahové náležitosti návrhu na vklad. Prinášam vzor podľa aktuálneho znenia zákona.

Návrh na vklad je dokument, ktorým kataster žiadame, aby zapísal nového vlastníka nehnuteľnosti podľa kúpnej, či darovacej zmluvy. Návrh sa používa aj pri zápise osôb oprávnených zo záložného práva, vecného bremena a predkupného práva.

Vo formáte pre Word si vzor návrhu na vklad môžete stiahnuť tu. Viac článkov, vzorov a judikátov nájdete v knihe Pozemky, Stavby, Byty.

 

vzor:

Okresnému úradu Bratislava

katastrálnemu odboru

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2
 

 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
(podľa § 24 ods. 1, § 30 ods. 4 katastrálneho zákona)


Navrhovatelia:

1. Margita Modrá, rod. Biela, nar.:............................, trvale bytom Terchová č. 2700, 013 06 Terchová, rodné číslo:...................................…, občianka SR

2. Júlia Malatná, rod. Modrá, nar.: .................................., trvale bytom Fatranská 3101/12, 821 09 Bratislava, rodné číslo: ..................................., občianka SR

 

Predmet návrhu:

Navrhovatelia týmto navrhujú vykonať vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností nasledovne:

V prospech Júlie Malatnej, nar. ......................., sa zapíšu v celosti (1/1) nasledujúce pozemky v katastrálnom území Lamač:

- pozemok, parcela C-KN č.  226/10, orná pôda o výmere 228 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 956 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/19, trvalé trávne porasty o výmere 61 m2,

- pozemok, parcela C-KN č.  226/20, trvalé trávne porasty o výmere 135 m2.

Vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnostiam je v katastri nehnuteľností zapísané na LV č. 170, k. ú. Lamač, v prospech Margity Modrej.


Označenie právneho úkonu:

Vklad navrhujeme vykonať na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa ............................. medzi hore uvedenými navrhovateľmi ohľadom pozemkov, parciel C-KN č.  226/10, č.  226/15, č.  226/16, č.  226/17, č.  226/18, č.  226/19, č.  226/20, v k. ú. Lamač (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

Označenie geometrického plánu:

Pozemky, parcely č.  226/16, č. 226/17, č. 226/18, č. 226/19, č. 226/20, vznikli rozdelením na základe geometrického plánu č. 47766006-356/2018 zo dňa 19.10.2018, úradne overeného pod č. ............................. na Okresnom úrade Bratislava.

 

Miesto a dátum zverejnenia zmluvy:

Vyššie uvedená kúpna zmluva nie je zmluvou, ktorá sa povinne zverejňuje.

 

Prílohy:

  1. Kúpna zmluva – 2 rovnopisy
  2. Doklad o zaplatení správneho poplatku (66 eur)

 

 

V ................................................. dňa ....................................

 

Margita Modrá : .................................... 

 

Júlia Malatná : .........................................

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viac článkov, vzorov a judikátov nájdete v knihe Pozemky, Stavby, Byty.

 

Tagy: #kataster #navrhnavklad #vzor #novela #katastrálnyzákon #2018 #2019 #2020

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Vojde Robert Fico do krčmy (píše Samo Marec)

Tu, v spoločnosti Harabina a Kotlebu, je teraz doma.


Už ste čítali?