Kataster - značky a slovné skratky

Autor: Ondrej Halama | 29.9.2018 o 13:06 | (upravené 5.9.2019 o 10:57) Karma článku: 3,81 | Prečítané:  10492x

Pripomínam, že od pondelka sú účinné zmeny v katastrálnom zákone. Dnes prinášam zoznam skratiek, s ktorými sa môžete stretnúť pri čítaní listov vlastníctva a iných písomností z katastra.

Tu nájdete najčastejšie skratky používané v oblasti katastra nehnuteľností. Doplnený zoznam nájdete v mojej knihe Pozemky, Stavby, Byty..

 

C - spisová značka občianskoprávnej veci súdu (napr. rozsudok č. 9C/162/2014), ale tiež listina týkajúca sa konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. (napr. rozhodnutie č. C-17/2015)

Co - listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z.

č. d. - číslo dokumentu (ide najmä o dokumenty do roku 1964)

č. s. - číslo stavby

č. z. - číslo zmeny (= PVZ)

D - spisová značka dedičskej veci súdu alebo bývalého štátneho notárstva (napr. osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07)

druh ch. n. - druh chránenej nehnuteľnosti (napr. národná kultúrna pamiatka)

EN - evidencia nehnuteľnosti (predchodca katastra v období 1964 - 1992)

G1 - listina týkajúca sa konaní o overovaní geometrického plánu,

GP - geometrický plán

JEP - jednotná evidencia pôdy (1956 – 1964)

KN - kataster nehnuteľnosti

KZ - katastrálny zákon

k. ú. - katastrálne územie

LV - list vlastníctva

LS - spisová značka katastrálneho orgánu vo veciach osobitne evidovaných listín, ktoré   „osvedčujú   alebo   potvrdzujú   právo k časti pozemku (k dielu)"

mal. – maloletý (údaj, ktorý sa občas prenesie na list vlastníctva z pozemkovej knihy)

Mo - listina týkajúca sa konaní o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

N - listina týkajúca sa konaní vo veci nájmu

nar. - narodený

Nšn - spisová značka štátneho notárstva pre veci, ktoré sa nezapísali do iných registrov

Nz - spisová značka osvedčenia vydaného štátnym notárstvom

Ok - listina týkajúca sa konaní o návrhu na obnovu konania

OKO - obnova katastrálneho operátu

Oo - listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

OÚ - okresný úrad (alebo obvodný úrad)

p. - poschodie (nie podlažie!)

P - listina týkajúca sa konaní o zápise poznámky

P1 - spisová značka katastrálneho orgánu vo veci „zápisu poznámky" (§ 38 ods.   l, § 39 ods. l a 5 KZ), ktorá má „obmedzujúci charakter"

P2 - ako pri Pl s tým rozdielom, že ide o poznámku informatívneho charakteru,

p. č. - parcela číslo

PK - pozemková kniha

PKV - pozemkovoknižná vložka

PKN - pozemkovoknižný

PÚ - Pozemkový úrad

PVZ - položka výkazu zmien (číslo zmeny)

R - registračná značka bývalého štátneho notár­stva, ale tiež listina súvisiaca s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä listina o zmene druhu pozemku, o zmene trvalého pobytu, o zmene priezviska fyzickej osoby, žiadosť o zápis geometrického plánu,

R I - zmluva (napr. kúpna, darovacia, zámenná)

R II - dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku,

R III - zmluva o obmedzení prevodu ne­hnuteľnosti (do 31. decembra 1991 vrátane), od 1. januára 1992 vznik záložné­ho práva

r. č. - rodné číslo

rod. - rodený/á (napr.: rod. Mrkvičková)

ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov

s. č. - súpisné číslo

SPM - súbor prevzatých meraní

SGI - súbor geodetických informácii katastra nehnuteľností

SPI - súbor popisných informácii katastra nehnuteľností

THM - technicko-hospodárske mapovanie (väčšinou v období 1964 – 1992)

TPP - trvalý trávny porast

UO - určený operát

UP - listina týkajúca sa konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora

UPo - listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci protestu prokurátora a upozornení prokurátora,

V - konanie o povolení vkladu

VKM - vektorová katastrálna mapa

Vo - listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci vkladu

X - listina týkajúca sa konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

Xo - listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci o opravy chýb v katastrálnom operáte,

Y­- listina týkajúca sa konaní o priestupkoch

Z - listina týkajúca sa záznamového konanie (napr.: Osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07, č. Z 2226/09 -350/2010)

ZPMZ - záznam podrobného merania zmien

ZRPS - zjednodušený register pôvodného stavu

 

Doplnený zoznam skratiek nájdete v knihe Pozemky, Stavby, Byty.

 

Tagy: #kataster #skratky #katasternehnutelnosti #pozemky 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?