Daň z nehnuteľností – kedy a koľko platiť?

Autor: Ondrej Halama | 22.9.2018 o 12:45 | (upravené 11.11.2020 o 17:54) Karma článku: 10,06 | Prečítané:  7781x

Ak ste sa stali vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, pozemku, či stavby, bude vás to zaujímať.

Daň z nehnuteľnosti delíme na:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb a
  • daň z bytových a nebytových priestorov

Právne predpisy upravujúce daň

Základné pravidlá pre výpočet, vyrubenie a správu tejto dane určuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.  Zákon určuje základnú sadzbu dane (v %), spôsob výpočtu, aj prípady oslobodenia od dane (napr.  verejné vysoké školy).

Zákonnú sadzbu dane môže obec zvýšiť alebo znížiť, a taktiež môže určiť ďalšie prípady oslobodenia od dane.

Obec to urobí všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré schvaľujú obecní poslanci. Ak bolo schválené takéto VZN, nájdete ho buď na obecnej internetovej stránke, alebo vám ho sprístupnia na obecnom úrade.

Zaplatená daň je príjmom obecného rozpočtu.

Daňové priznanie – dokedy priznať daň?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie je daňovník povinný podať obci do 31. januára toho kalendárneho roka, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Výpočet dane:

Daň vám vyrubí a vypočíta obec podľa zákona a VZN. Najzložitejší je výpočet dane z pozemkov, keďže zákon č. 582/2004 Z. z. (prílohy č. 1 a 2) určuje hodnotu pôdy v každom katastrálnom území inak. Ak teda vlastníte pozemok, postupujete podľa § 7 – § 8a zákona:

  1. Z listu vlastníctva zistíte výmeru pozemku a jeho druh.
  2. Zistíte sadzbu dane, ktorá je spravidla uvedená vo VZN obce.
  3. Podľa prílohy č. 1 alebo 2 zákona (závisí od druhu pozemku) zistíte hodnotu pozemkov v katastrálnom území, kde sa pozemok nachádza
  4. Najprv vypočítate základ dane, ako súčin výmery a hodnoty pozemku podľa prílohy zákona.
  5. Konečnú výšku dane zistíte ako súčin základu dane a sadzby dane.

Výpočet dane z pozemkov:  hodnota pozemku * výmera pozemku * sadzba dane = výška dane

Výpočet dane zo stavieb: sadzba dane * výmera zastavanej plochy stavby = výška dane

Výpočet dane z bytov a nebyt. priestorov: sadzba dane * výmera bytu alebo nebyt. priestoru = výška dane

Tú istú plochu nemožno zdaniť dva krát. Ak je teda pozemok zastavaný stavbou, za ktorú sa platí daň, je táto časť pozemku oslobodená od dane. Ďalšie podrobnosti sa dočítate v zákone č. 582/2004 Z. z. a v príslušnom VZN obce.

article_photo

Príklad:

P. Jozef má parcelu CKN č. 56 - záhradu o výmere 320 m2, v katastrálnom území Žilina. Navštívi teda webovú stránku mesta Žilina (zilina.sk) a nájde si všeobecne záväzné nariadenie (VZN) týkajúce sa dane z nehnuteľnosti. Chvíľu mu to potrvá, lebo mesto Žilina schválené VZN zverejňuje v málo prehľadnom zozname. Keď už p. Jozef nájde to najnovšie VZN (č. 17/2014), zistí v ňom, že podľa Čl. 4 je sadzba dane za ornú pôdu 0,80 %. Ďalej musí ešte zistiť hodnotu ornej pôdy pre k. ú. Žilina v eurách za 1 m2. Nazrie teda do prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., kde je pri katastrálnom území Žilina uvedená hodnota 0,3223 eur.

Teraz má p. Jozef všetky potrebné údaje a takto si vypočíta daň:

hodnota pozemku (0,3223) * výmera pozemku (320 m2) * sadzba dane (0,80 %)  = výška dane

0,3223 * 320 * 0,008 = 0,825088 eur,

t. j. po zaokrúhlení p. Jozef zaplatí daň vo výške 0,82 eur.

 

Viac návodov, vzorov a judikátov nájdete v knihe Pozemky, Stavby, Byty. Ak vám môj blog pomohol a chcete podporiť jeho ďalšie fungovanie, môžete tak urobiť na číslo účtu IBAN: SK14 0900 0000 0001 7954 8788

Tagy: #zilina #danznehnutelnosti #vyskadane #tlacivo #danovepriznanie #byty #stavby #pozemky #vlastnici #vypocet #výpočet #daň z nehnuteľností 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?