Vydržanie pozemku

Autor: Ondrej Halama | 4.2.2018 o 22:22 | (upravené 8.3.2019 o 0:19) Karma článku: 3,81 | Prečítané:  5105x

Vydržanie je inštitút typický pre pozemkové právo. Z minulosti sú známe mnohé prípady jeho zneužívania.

Predtým, ako sa budem venovať podmienkam pre vydržanie pozemku, je vhodné pripomenúť, že tento právny prostriedok bol v minulosti často zneužívaný na neoprávnené obohacovanie sa. Dialo sa tak najmä v 90. rokoch, keď veľa pozemkov nebolo zapísaných v katastri a ľudia sa o svoje pozemky príliš nezaujímali. Od roku 1992 do roku 2000 na Slovensku existovala možnosť pomerne jednoducho vydržať pozemok prostredníctvom notára. V praxi stačilo nájsť dve osoby, ktoré vám podpíšu čestné prehlásenie, zaobstarať vyjadrenie obce a vyvesiť oznámenie na dva mesiace na úradnej tabuli. Ak proti tomuto oznámeniu nik nenamietal, notár vydal tzv. „osvedčenie o oprávnenej držbe“ a nový „vlastník“ sa zapísal do katastra.  Z dôvodu častého zneužívania bola táto forma vydržania zrušená parlamentom v roku 2000, noví „vlastníci“ však v katastri zostali zapísaní naďalej. Vydržanie je aj dnes pomerne využívaný právny inštitút. Svedčí o tom fakt, že existujú až tri orgány, ktoré o ňom môžu rozhodovať (súd, notár, okresný úrad).

Čo je to vydržanie?

Je to jeden zo spôsobov ako nadobudnúť vlastnícke právo. Účelom vydržania je ochrániť ľudí, ktorí v dobrej viere nadobudli vec, pred situáciou, že sa dodatočne zistia právne vady nadobudnutia vlastníckeho práva (napr. zistí sa, že pozemok kúpili od nevlastníka). Vďaka vydržaniu sa títo dobromyseľní nadobúdatelia stanú vlastníkmi, a to dňom uplynutia vydržacej doby (pri pozemkoch je to 10 rokov). Vlastnícke právo pôvodného vlastníka zaniká, keďže sa svojho práva v priebehu vydržacej doby nedomáhal.

Podmienky vydržania

Aby ste mohli získať vlastnícke právo vydržaním, musíte splniť tieto podmienky:

  • a) Musí ísť o spôsobilý predmet vydržania - predmetom vydržania nemôžu byť veci, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu (napr.  vodné toky) a ani veci, pri ktorých to zákon vylučuje.
  • b) Musíte byť oprávnený držiteľ – definícia oprávnenej držby je v § 130 ods. 1 Obč. zákonníka: „Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.“ Držiteľ je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou. Držba je faktický vzťah, držiteľ nemusí mať žiadny právny vzťah k veci, môže vec držať oprávnene (napr. nájomca) alebo neoprávnene (napr. zlodej).
  • c) Musíte mať vec v držbe počas vydržacej doby – u nehnuteľných vecí je to 10 rokov, u hnuteľných vecí 3 roky. Do vydržacej doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Kto vám potvrdí vydržanie?

Ak ste vydržali vlastnícke právo k pozemku a chcete to mať zapísané v katastri, je potrebné vydržanie úradne osvedčiť. V nepochybných prípadoch osvedčuje vyhlásenie o vydržaní notár podľa § 63 Notárskeho poriadku (zákon č. 323/1992 Zb.). Predtým, ako notár vydá osvedčenie, musí sa k vydržaniu vyjadriť obec a osoby, ktoré boli naposledy zapísané ako vlastníci pozemku.  Ak je vydržanie sporné, môže o ňom rozhodnúť rozsudkom súd. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní alebo rozsudok súdu sa zapíše záznamom do katastra nehnuteľností.

Osvedčenie okresným úradom

V rámci konania podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. môže vydržanie rozhodnutím potvrdiť aj okresný úrad. Tento spôsob potvrdenia vydržania je menej formálny a nie je spoplatnený, preto bol často využívaný na obchádzanie dedičských poplatkov, ale aj na neoprávnené obohacovanie.

Príklad:

P. Anna kúpila záhradu od p. Evy a užívala ju 12 rokov. Po 12 rokoch sa ozve p. Jozef, ktorý kedysi predal záhradu p. Eve, a namieta, že ich kúpna zmluva bola neplatná, pretože v čase podpisu zmluvy bol p. Jozef pod vplyvom silných liekov a neuvedomoval si dôsledky svojho konania. P. Jozef preto zažaluje súčasnú vlastníčku (p. Annu) a žiada, aby mu záhrada bola vydaná. Súd dá p. Jozefovi za pravdu v tom, že kúpna zmluva, ktorú uzavrel s p. Evou pod vplyvom silných liekov, je neplatná. Súd však žalobu zamietne, pretože p. Anna na pojednávaní poukázala na to, že pozemok nadobudla dobromyseľne s tým, že ho kupuje od vlastníčky (p. Evy), a užívala ho vyše 10 rokov, teda došlo k jeho vydržaniu. O neplatnosti predchádzajúcej kúpnej zmluvy nemala tušenie. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Súd zverejnil, prečo sa v kauze Infra Services postavil Kmotríkovcom

Vyšetrovanie, kto naozaj profituje z podnikania vodárenskej firmy Infra Services, pokračuje.

Komentár Petra Schutza

Presne toto sa zvykne nazývať mafianizácia štátu

Na Kočnerovi je príznačné práve presvedčenie, že spravodlivých niet.


Už ste čítali?