Kataster nehnuteľností– načo slúži?

Autor: Ondrej Halama | 10.12.2017 o 14:59 | (upravené 14.12.2017 o 12:26) Karma článku: 3,02 | Prečítané:  1282x

Poznanie úloh katastra je dôležité pre pochopenie jeho činnosti a uľahčuje nám orientáciu v tejto verejnej evidencii. 

Stručne o poslaní katastra informuje zákon o katastri nehnuteľností (§ 2), ale strohý text právneho predpisu bežnému človeku veľa nehovorí. Pre lepšiu predstavu v texte podrobnejšie rozoberieme dôvody existencie katastra.

Zjednodušene môžeme konštatovať, že jeho úlohou je poskytovať pravdivé údaje o nehnuteľnostiach a tým zabezpečiť poriadok a istotu pri nakladaní s týmito významnými majetkovými hodnotami. Tu je treba zdôrazniť, že kataster spravidla nerozhoduje o skutočnostiach, ktoré sa do neho zapisujú. Napríklad o vyhlásení kultúrnej pamiatky rozhoduje pamiatkový úrad a kataster túto skutočnosť iba zapíše do svojej databázy na základe rozhodnutia (ukážka), ktoré mu je doručené z pamiatkového úradu. O predaji pozemku tiež rozhodujú jeho vlastníci, úradníci iba preskúmajú, či pri tom boli dodržané zákonné náležitosti.

Ochrana práv k nehnuteľnostiam

Kataster by mal chrániť práva vlastníkov nehnuteľností, ale aj iných oprávnených osôb (napr. nájomcov, správcov) najmä tým, že dohliada na kvalitu (hodnovernosť) týchto údajov a mení ich len na základe verejných a iných relevantných listín.  Vďaka katastru je možné jednoducho určiť, kto je vlastníkom určitej nehnuteľnosti, čím sa predchádza mnohým konfliktom, pri užívaní stavieb a pozemkov. Z katastra by malo byť jednoznačné nielen to, kto je majiteľ nehnuteľnosti, ale aj jej poloha a rozmery (v prípade pozemkov). Uvedené údaje zistíme najmä z listu vlastníctva, z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu.

O údaje katastra sa v praxi zaujíma najčastejšie ten, kto kupuje nehnuteľnosť. Z katastra sa dozvie či je predávajúci naozaj vlastníkom, či je na nehnuteľnosti zriadené záložné právo, či nehnuteľnosť nebude predmetom dražby a ďalšie užitočné informácie, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie kupujúceho. Väčšina údajov je verejne prístupná tu: https://www.katasterportal.sk/

Dane, poplatky a oceňovanie nehnuteľnosti

Kataster je dôležitým zdrojom informácii pre daňové úrady, najmä pre obce, ktoré na základe týchto údajov vyrubujú daň z nehnuteľnosti. Z údajov katastra čerpajú aj znalci pri oceňovaní nehnuteľností, pričom ich zaujímajú najmä údaje o tom, či sa nehnuteľnosť nachádza v intraviláne, akej kvality je pôda, či sa jedná o kultúrnu pamiatku, či je k nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno a podobne.

Ochrana lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Aby bol pôdny potenciál Slovenska (t. j. schopnosť produkovať drevo a poľnohospodárske výrobky) chránený a nedochádzalo k nerozumnému plytvaniu s prírodným zdrojmi, štát prijal zákony, ktoré určujú podmienky pre použitie lesných a poľnohospodárskych pozemkov (najmä zákon č. 220/2004 Z. z.). Túto pôdu by nebolo možné chrániť, ak by sme nevedeli určiť jej vlastníka a druh pozemku. Práve tieto údaje kataster poskytuje a dbá na to, aby druhy pozemkov boli menené len na základe relevantných listín. Pri zapisovaní každej zmeny druhu pozemku je preto potrebné, aby pracovník katastra preskúmal, či bola k tejto zmene vydaná predpísaná listina (napr. rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy).

Ochrana životného prostredia, nerastného bohatstva a kultúrnych pamiatok

Z katastra sa tiež môžeme dozvedieť, či sa daný pozemok nachádza v národnom parku, či je na ňom chránený strom a podobne (viac príloha č. 3 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.). Tieto údaje sa do katastra rovnako zapisujú len na základe relevantných listín (napr. nariadenie vlády o vyhlásení prírodnej pamiatky). Do katastra sa zapisujú aj chránené ložiskové územia, kúpeľné územia, kultúrne pamiatky (pozri obrázok) a podobne.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?